Komunitní zahrada Libeňák

                       Zde budeme uveřejňovat informace týkající se Komunitní zahrady Libeňák, dále je KZL.

     Chcete-li kontaktovat členy Komunitní zahrady Libeňák, pište na email: zahrada-libenak@googlegroups.com

Komunitní zahrada Libeňák (KZL)
Kontakt: Blanka Cenknerová (603 457 440)
Chcete-li kontaktovat členy Komunitní zahrady Libeňák, pište na email: zahrada-libenak@googlegroups.com

Vznik
KZL byla vybudována dobrovolníky ze 46. ZO Českého zahrádkářského svazu (ČZS). Komunitní zahrada se otevírá v květnu 2015. Provozní doba je plánována každoročně od 15.4. do 30.10., a to denně od 6.00 do 22.00 hodin.

Umístění na Libeňském ostrově
KZL se nalézá přímo na Libeňském ostrově u kruhového objezdu. Vchod přímo z komunikace cca 20 metrů za kruhovým objezdem.
Příjezd: Tramvají č. (1, 12, 17, 25, 54) na zastávku Libeňský most. Pokud příjíždíte od Palmovky, pak po výstupu z tramvaje jdete přímo (nejprve sejdete po schodech z mostu) až na kruhový objezd. Cesta pěšky od tramvaje cca 3 minuty.
DOPORUČUJEME! Podívejte se na mapu (např. mapy.cz), kde se kruhový objezd na Libeňském ostrově nachází. Jsou-li na mapě uvedeny dvě varianty ulice Libeňský ostrov, pak pro vás je správná ta co je více na východ (ta vpravo ve směru od Libeňského mostu).

Komunita
KZL je určena pro pěstování rostlin, setkávání lidí, jejich společnému tvoření a k odpočinku.

Pronájem políčka
KZL nabízí 22 políček / á 1 m2 (záhon 1 m x1 m). Cena za pronájem 1 m2 políčka pro rok 2023 je 1000 Kč / 1 rok.
Pro získání pronájmu je nutno pouze kontaktovat výbor 46. ZO ČZS, předložit průkaz totožnosti
(OP nebo cestovní pas) a následně si vybrat políčko.

Vybavení
pitná a užitková voda, toaleta TOI TOI, kompost, základní nářadí, kůlna na nářadí, gril, pergola (červen 2015), lavice, stůl. Přístup na pozemek KZL mají pouze členové komunity a určení zástupci 46. ZO. Vchod na pozemek je uzamčen zámkem s kódem.
Povinnosti člena komunity
Dodržovat komunitní řád. Samozřejmostí je šetrné zacházení s přírodou.
Komunikace s výborem 46. ZO ČZS
KZL bude mít svého kustoda, který bude komunikovat s výborem a účastnit se na jeho schůzích. Kustod je volen členy KZL a je vždy schválen výborem 46. ZO. Výbor 46. ZO jej může odvolat.


PSI
Vstup se psem na vodítku je povolen, plnou zodpovědnost za něj má majitel. Dále dle komunitního řádu.


Fotografie z budování KZL