2024

Informace a novinky  nově najdete v sekci Úvod, když sjedete dolů😉 

DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ.

Dětský den 2024

Letošní Dětský den,který byl pod záštitou MČ Praha 8 a starosty pana Ondřeje Grose se opravdu povedl. Zúčastnilo se asi 110 dětí, které soutěžily v 11-ti disciplínách. Děti si vyzkoušely střelbu z luku a ze vzduchovky, proběhly se opičí dráhou, mohly si vyzkoušet výrobu ručního papíru a výrobu papírových ježků. Nechyběla ani oblíbená hra "Židličková".Po splnění všech disciplín měly dětí možnost plavby lodí okolo našich zahrádek. Na konec byly rozdány diplomy a drobné ceny a ze všech zúčastněných soutěžících byli panem starostou Ondřejem Grosem vylosováni tři výherci rodinné vstupenky do ZOO.Děkujeme všem dětem a rodičům za účast. Velké díky patří loděnici Stará plavba II a posádkám všech čtyř lodí za nezapomenutelný zážitek. Dále děkujeme MČ Praha 8 a panu starostovi. Všem, kdo pomáhali s přípravou, obsluze stánku za to,že dbala o náš pitný režim a spokojená bříška, DJ Freshlightovi za hudební doprovod Těšíme se na vás příští rok na Dětském dni nebo 7. září na Posvícení.